Gudstjeneste Dovre kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:2.2.2020 - kl.19.00

Til:2.2.2020 - kl.20.00

Sted:Dovre kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kyndelsmesse
Prekentekst: Luk 2,22-40
Offerformål: Menighetens misjonsprosjekt
Nattverd
Dåp