Gudstjeneste med nattverd Sportskapellet på Heia (Tverken)

Praktisk informasjon

Fra:1.6.2020 - kl.12.00

Til:1.6.2020 - kl.13.00

Sted:Sportskapellet på Heia (Tverken)

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. pinsedag
Liturg: D. Kaspersen
Organist: T. Akerø-Kleven
Prekentekst: Joh 16,5-11