Høymesse Åssiden kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.8.2020 - kl.11.00

Til:23.8.2020 - kl.12.00

Sted:Åssiden kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 12.s.i tr.tiden
Liturg: Jon Jørgensen
Organist: Trond Akerø-Kleven
Prekentekst: Matt 6,24-34
Offerformål: Åssiden menighet MR 31000
Nattverd