Ørkenmesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.18.00

Til:17.11.2019 - kl.20.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23. søndag i treenighetstiden
Liturg: T. Trydal, P. E. Brodal, Jan Otto Eek
Organist: J. Fevang
Prekentekst: Matt 24,35-44
Merknader: Ørkenmesse etter koptisk-ortodoks tradisjon.
Innrøkningsmesse kl. 18.00
Ørkenmesse kl. 18.30
Lys, røkelse, ikoner og nattverd.
Frivillige og ansatte fra Den norske kirke
Nattverd