Ørkenmesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.1.2020 - kl.18.00

Til:26.1.2020 - kl.19.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: P. E. Brodal
Prekentekst: Luk 18,35-43
Merknader: Innrøkningsmesse kl. 18.00, Ørkenmesse kl. 18.30. Røkelse, lys, ikoner og nattverd. Ikke nevne navn, men skrive ^'Ansatte og frivillige i Den norske kirke^'
Nattverd