Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.12.2020 - kl.11.00

Til:27.12.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Sønd.e. jul
Liturg: K. I. Berger
Organist: B. S. Fevang
Prekentekst: Matt 2,13-15
Offerformål: Egen
Merknader: NB! Maks 50 tilstede
Nattverd
Dåp