Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.12.2020 - kl.11.00

Til:27.12.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Sønd.e. jul
Liturg: Kjell Ivar Berger
Organist: Beate Strømme Fevang
Prekentekst: Matt 2,13-15
Offerformål: Egen
Nattverd
Dåp