Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.6.2020 - kl.11.00

Til:28.6.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i tr.tiden
Liturg: P. E. Brodal
Organist: B. S. Fevang
Prekentekst: 1 Kor 9,24-27
Offerformål: Kristent arb blant blinde
Nattverd
Dåp