Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.10.2020 - kl.11.00

Til:18.10.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 20.s.i tr.tiden
Liturg: Silje Karlsen
Organist: J. Fevang
Prekentekst: Joh 11,1-5
Offerformål: TV-aksjonen
Merknader: Offer til tv-aksjonen. Gruppe fra Bragernes kirkes guttekor.
Menighetesns årsmøte holdes rett etter høymessen
Nattverd
Dåp