Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.10.2020 - kl.11.00

Til:4.10.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18.s.i tr.tiden
Liturg: K. I. Berger
Organist: J. M. Høie
Prekentekst: Matt 8,14-17
Offerformål: Egen
Nattverd
Dåp