Høymesse med presentasjon av konfirmante Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.8.2020 - kl.11.00

Til:16.8.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 11.s.i tr.tiden
Liturg: Per Erik Karlsson Brodal
Organist: J. Fevang, B. S. Fevang
Prekentekst: Matt 23,37-39
Offerformål: Egen - konfirmantarbeid
Merknader: Presentasjon av konfirmantene. Innsettelse av ny sokneprest.
Nattverd