Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.8.2020 - kl.11.00

Til:2.8.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9.s.i tr.tiden
Liturg: B. B. Kvidaland
Organist: J. M. Høie
Prekentekst: Rom 8,31-39
Offerformål: Kirkelig dialogsenter i Drammen
Nattverd
Dåp