Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.7.2020 - kl.11.00

Til:5.7.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5.s.i tr.tiden
Liturg: Per Erik Karlsson Brodal
Organist: Jon Martin Høie
Prekentekst: Matt 7,15-20
Offerformål: Egen
Nattverd
Dåp