Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2021 - kl.11.00

Til:25.12.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Juledag
Liturg: Margrete Schmidt Johansen, Per Erik Karlsson Brodal
Prekentekst: Joh 1,1-14
Offerformål: Misjonsprosjektet i Bragernes
Nattverd
Dåp