Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:12.12.2021 - kl.11.00

Til:12.12.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i adv.tiden
Liturg: Per Erik Karlsson Brodal
Prekentekst: Joh 5,31-36
Offerformål: Kirkens bymisjon i Drammen
Nattverd
Dåp