Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.11.2021 - kl.11.00

Til:28.11.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1.s. i adv.tiden
Liturg: Margrete Schmidt Johansen
Organist: Jon Martin Høie
Prekentekst: Matt 21,10-17
Offerformål: Egen
Nattverd
Dåp