Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.11.2021 - kl.11.00

Til:21.11.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste s. i k.året
Prekentekst: Matt 25,1-13
Offerformål: Misjonsprosjektet i Bragernes
Nattverd
Dåp