Høymesse med "Missa Sancti Stephani" Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.11.2021 - kl.11.00

Til:21.11.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste s. i k.året
Liturg: Per Erik Karlsson Brodal
Organist: Jørn Fevang
Prekentekst: Matt 25,1-13
Offerformål: Ad fontes
Merknader: Bragernes kirkes solistensemble
messingblåsere og pauker
kantor Jon Martin Høie, orgel
kantor Jørn Fevang, orgel
dirigent Terje Kvam

Urfremføring av den endelige reviderte versjonen av messen.
Nattverd