PÅ NETT: Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.11.2020 - kl.11.00

Til:29.11.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1.s. i adv.tiden
Liturg: P. E. Brodal
Organist: A. E. Dahl
Prekentekst: Matt 21,1-11
Offerformål: Egen - Bragernes Julekrybbe
Merknader: Gudstjenesten sendes kun på nett (av smittevernhensyn).
Dåp