Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.6.2021 - kl.11.00

Til:20.6.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i tr.tiden
Prekentekst: Matt 16,24-27
Nattverd
Dåp