Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.4.2021 - kl.11.00

Til:4.4.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskedag
Prekentekst: Matt 28,1-10
Nattverd
Dåp