Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.4.2021 - kl.11.00

Til:4.4.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskedag
Liturg: Margrete Schmidt Johansen, Per Erik Karlsson Brodal
Organist: J. Fevang, J. M. Høie, B. S. Fevang
Prekentekst: Matt 28,1-10
Offerformål: Misjonsprosjektet i Bragernes
Nattverd
Dåp