Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.3.2021 - kl.11.00

Til:28.3.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesøndag
Liturg: Kjell Ivar Berger
Organist: A. E. Dahl
Prekentekst: Matt 26,6-13
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Nattverd
Dåp