Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.3.2021 - kl.11.00

Til:7.3.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i faste
Liturg: Kjell Ivar Berger
Organist: J. Fevang
Prekentekst: Mark 9,17-29
Offerformål: Blå kors
Nattverd
Dåp