Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.3.2021 - kl.11.00

Til:7.3.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i faste
Prekentekst: Mark 9,17-29
Nattverd
Dåp