Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.2.2021 - kl.11.00

Til:28.2.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i faste
Prekentekst: Luk 7,36-50
Nattverd
Dåp