Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.2.2021 - kl.11.00

Til:28.2.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i faste
Liturg: Margrete Schmidt Johansen
Organist: J. M. Høie
Prekentekst: Luk 7,36-50
Offerformål: Egen
Nattverd
Dåp