Høymesse Strømsø kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.1.2021 - kl.11.00

Til:31.1.2021 - kl.12.00

Sted:Strømsø kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Margrete Schmidt Johansen
Organist: A. E. Dahl
Prekentekst: Mark 4,26-34
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Merknader: NB! Denne høymessen/familiemessen er lagt til Strømsø kirke pga oppussing av kirken.
Nattverd
Dåp