Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.1.2021 - kl.11.00

Til:24.1.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i åpb.tiden
Liturg: Kjell Ivar Berger
Prekentekst: Joh 9,1-7.35b-38
Nattverd
Dåp