Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.1.2021 - kl.11.00

Til:17.1.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i åpb.tiden
Liturg: Per Erik Karlsson Brodal
Prekentekst: Joh 4,4-26
Nattverd
Dåp