Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:11.7.2021 - kl.11.00

Til:11.7.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 7.s.i tr.tiden
Prekentekst: Luk 19,1-10
Offerformål: Egen
Nattverd
Dåp