Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.7.2021 - kl.11.00

Til:4.7.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6.s.i tr.tiden
Liturg: Per Erik Karlsson Brodal
Organist: Beate Strømme Fevang
Prekentekst: Matt 16,13-20
Offerformål: Kristent arb blant blinde
Nattverd
Dåp

Klikk her for påmelding