Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.11.2021 - kl.11.00

Til:14.11.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 25.s.i tr.tiden
Prekentekst: Matt 14,22-34
Nattverd
Dåp