Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.11.2021 - kl.11.00

Til:7.11.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Margrete Schmidt Johansen, Per Erik Karlsson Brodal
Organist: Jon Martin Høie, Jørn Fevang
Prekentekst: Matt 5,13-16
Offerformål: Egen - arbeid innen Diakoni
Merknader: Vi minnes våre kjære, men leser ikke opp navn på de som er gått bort siste år. I stedet gis det rom for lystenning, der den enkelte kan tenne lys for de de savner og tenker på.
Etter høymessen er kirken åpen for stillhet, lystenning og samtale. Prest eller diakon vil være tilstede.
Nattverd