Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.10.2021 - kl.11.00

Til:3.10.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 19.s.i tr.tiden
Organist: Jon Martin Høie
Prekentekst: 5 Mos 30,11-15
Offerformål: Egen
Nattverd
Dåp