Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.9.2021 - kl.11.00

Til:19.9.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17.s.i tr.tiden
Prekentekst: Luk 7,11-17
Offerformål: Egen
Nattverd
Dåp