Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.9.2021 - kl.11.00

Til:5.9.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 15.s.i tr.tiden
Prekentekst: Luk 10,38-42
Offerformål: Egen
Nattverd
Dåp