Høymesse (streames også direkte) Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.8.2020 - kl.11.00

Til:23.8.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 12.s.i tr.tiden
Liturg: P. E. Brodal
Organist: A. E. Dahl
Prekentekst: Matt 6,24-34
Offerformål: Amnesty
Merknader: Streames også direkte på Den norske kirkes side.
Nattverd
Dåp