Høymesse på Allehelgen

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.11.00

Til:1.11.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke - Cappelens gate 9 3016

Arrangør:Bragernes menighet <post.drammen@kirken.no>

Bragernes Kantori kantorene Jørn Fevang og Beate Strømme Fevang kirketjener Bent A. Møller sokneprest Per Erik K. Brodal