Høymesse på menneskerettighetsdagen Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.12.2021 - kl.11.00

Til:5.12.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tiden
Liturg: Margrete Schmidt Johansen
Prekentekst: Joh 16,21-24
Offerformål: Amnesty
Nattverd
Dåp