Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:11.11.2018 - kl.11.00

Til:11.11.2018 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 25.s.i tr.tiden
Liturg: L. Skagestad
Organist: J. Fevang
Prekentekst: Matt 14,22-34
Offerformål: Stefanusalliansen
Merknader: Søndagsskole.
Nattverd
Dåp