Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2019 - kl.11.30

Til:17.5.2019 - kl.12.30

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: L. Skagestad
Organist: A. E. Dahl
Prekentekst: Luk 17,11-19
Offerformål: Kirkens bymisjon i Drammen
Merknader: Festgudstjeneste når barnetoget har passert kirken. Mannskoret Barden, Drammens mannskor. Magnus Aa. Oseth, trompet, Ole Strøm, baryton.