Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.3.2019 - kl.11.00

Til:17.3.2019 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i faste
Liturg: P. E. Brodal
Organist: J. Fevang, B. S. Fevang
Prekentekst: Luk 13,22-30
Offerformål: Kirkens familievern
Merknader: Gruppe fra kantoriet. NB! 2 kantorer: B. S. Fevang og J. Fevang.
Nattverd
Dåp