Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.11.2019 - kl.11.00

Til:24.11.2019 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste s. i k.året
Liturg: L. Skagestad, P. E. Brodal
Organist: Per Anders Håveldsrud
Prekentekst: Joh 9,39-41
Offerformål: Misjonsprosjektet i Bragernes
Merknader: Organist: Per Anders Håvelsrud. NB! To prester: Skagestad og Brodal.
Nattverd
Dåp