Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.7.2019 - kl.11.00

Til:14.7.2019 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5.s.i tr.tiden
Liturg: K. I. Berger
Organist: Jon Martin Høie
Prekentekst: Matt 18,12-18
Offerformål: Egen
Nattverd