Høymesse med de ni lesniner Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.12.2019 - kl.11.00

Til:22.12.2019 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s. i adv.tiden
Liturg: P. E. Brodal
Organist: Jon Martin Høie
Prekentekst: Luk 1,46-55
Offerformål: Egen - arbeid innen Diakoni
Merknader: Ni lesninger etter anglikansk tradisjon. Ingeborg Skarre Stensland, sang.
Nattverd
Dåp