Lysmesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.12.2021 - kl.17.00

Til:5.12.2021 - kl.18.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Liturg: Margrete Schmidt Johansen
Prekentekst: Joh 16,21-24
Offerformål: Egen - Bragernes Julekrybbe