Menighetens årsmøte Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.10.2020 - kl.12.15

Til:18.10.2020 - kl.13.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Prekentekst: Joh 11,1-5
Merknader: Menighetens årsmøte holdes rett etter høymessen.

På grunn av koronapandemien ble menighetens årsmøte flyttet fra våren 2020 til høsten 2020.

Saker:
1. Bragernes menighets årsrapport 2019
2. Bragernes menighets årsregnskap 2019
3. Liturgisk musikk