77 klokkeslag for å hedre de som døde i regjeringskvartalet og på Utøya. Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.7.2021 - kl.12.00

Til:22.7.2021 - kl.13.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Merknader: 10.årsmarkering 22.07. Det vil ringes 77 slag med kirkeklokkene i Bragernes kirke, Der vil vi minnes de som døde i terrorangrepet ved regjeringskvartalet og på Utøya.
Evig hvile gi dem, Herre, og la det evige lys skinne for dem.
Kom til alle som sitter i sorg og savn med din trøst og håp. Amen.

Etter de 77 klokkeslagene vildet være orgelmeditasjon i Bragernes kirke ved kantor Jon Martin Høie.