Ørkenmesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.5.2019 - kl.18.00

Til:19.5.2019 - kl.20.30

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i påsketiden
Liturg: P. E. Brodal
Prekentekst: 1 Kong 8,12-13.27-30
Merknader: kl. 18.00 Innrøkningsmesse
kl. 18.30 Ørkenmesse
Røkelse, nattverd, lys og ikoner.
Ansatte og frivillige i Den norske kirke
Nattverd
Dåp