Ørkenmesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.3.2019 - kl.18.00

Til:17.3.2019 - kl.20.30

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i fastetiden
Liturg: P. E. Brodal
Organist: J. Fevang
Prekentekst: Luk 13,22-30
Merknader: kl. 18.00 Innrøkningsmesse
kl. 18.30 Ørkenmessen
Røkelse, nattverd, lys og ikoner.
Ørkenmessen er en oversettelse og tilretteleggelse av den koptisk-ortodokse liturgien fra Egypt. Den går tilbake til 300-tallet og er svært rik.
Nattverd