Felles sommergudstjeneste Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.8.2021 - kl.11.00

Til:1.8.2021 - kl.12.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10.s.i tr.tiden
Liturg: Karoline Christel Faber
Organist: Lisa Schøne Johansen
Prekentekst: Matt 18,21-35
Offerformål: Blå Kors Norge
Nattverd
Dåp