Høymesse Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.6.2020 - kl.11.00

Til:7.6.2020 - kl.12.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Treenighetssøndag
Liturg: Christoffer Tjelle
Organist: Galina Trintsoukova
Prekentekst: Matt 28,16-20
Merknader:


Nattverd