AVLYST: Høymesse Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.3.2020 - kl.11.00

Til:22.3.2020 - kl.12.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budsk.dag
Liturg: Christoffer Tjelle
Organist: G. Trintsoukova
Prekentekst: Luk 1,26-38
Offerformål: Fjell menighet - Diakoni
Merknader:

Solist: Hanna Myrland, trompet
Nattverd
Dåp