Høymesse Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.1.2020 - kl.11.00

Til:26.1.2020 - kl.12.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i åpb.tiden
Organist: G. Trintsoukova
Prekentekst: Luk 18,35-43
Offerformål: Fjell menighet - Kirkemusikk
Nattverd
Dåp