Høymesse Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.5.2021 - kl.11.00

Til:16.5.2021 - kl.12.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 7.s.i påsketiden
Liturg: C. Tjelle
Organist: G. Trintsoukova
Prekentekst: Sak 14,6-9
Offerformål: Fjell menighet - Kirkemusikk
Nattverd
Dåp